خلاصه :
میسومی سابقه‎ی کیفری دارد و چندین سال است که در زندای میباشد. در حال حاضر پرونده‎ای جدید برای او باز شده است و به نظر می‎رسد میسومی به اتهام جدید اعتراف کرده ، شیگموری وکیل برجسته‎ای که از ایده‎های نوین دارد ، وکالت میسومی را به عهده می‎گیرد و…