خلاصه :
داستان سیاه و پیچیده ای در مورد مردی است که متهم به قتل نامزد خود می باشد و و از ید سیاه خود بازگو میکند …
apotheosis