خلاصه :
داستان دو دوست صمیمی که به روستایی در کوهستان های اسکاتلند سفر میکنند…
Calibre