71353 بازدید
 • 2013
 • Peaky Blinders

 • 60 دقیقه
 • 8.8 138,562 رای
 • نویسنده : steven knight
4.8(1202 رای)
n/n
امتیاز در IMDB

خلاصه داستان

درباره یک گروه خرابکار در بیرمنگام انگلستان است و در حال و هوای سال های پس از جنگ جهانی اول می گذرد.
پخش آنلاین تریلر

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p BluRay | زبان: دوبله فارسی | میانگین حجم: 800 مگابایت

 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay | زبان: دوبله فارسی | میانگین حجم: 450 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay | زبان: دوبله فارسی | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 950 مگابایت

 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay HardSub | میانگین حجم: 500 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p x265 BluRay SoftSub | میانگین حجم: 200 مگابایت

 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay HardSub | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p BluRay | زبان: دوبله فارسی | میانگین حجم: 850 مگابایت

 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay | زبان: دوبله فارسی | میانگین حجم: 500 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay | زبان: دوبله فارسی | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 800 مگابایت

 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay HardSub | میانگین حجم: 500 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p x265 BluRay SoftSub | میانگین حجم: 200 مگابایت

 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay HardSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p BluRay | زبان: دوبله فارسی | میانگین حجم: 900 مگابایت

 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay | زبان: دوبله فارسی | میانگین حجم: 500 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay | زبان: دوبله فارسی | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 850 مگابایت

 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay HardSub | میانگین حجم: 450 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p x265 BluRay SoftSub | میانگین حجم: 200 مگابایت

 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay HardSub | میانگین حجم: 200 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p BluRay | زبان: دوبله فارسی | میانگین حجم: یک گیگابایت

 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay
 • کیفیت :1080p BluRay

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay | زبان: دوبله فارسی | میانگین حجم: 500 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay
 • کیفیت :720p BluRay

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay | زبان: دوبله فارسی | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay
 • کیفیت :480p BluRay

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p BluRay SoftSub | میانگین حجم: یک گیگابایت

 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay HardSub | میانگین حجم: 450 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub
 • کیفیت :720p BluRay HardSub

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p x265 BluRay SoftSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p x265 BluRay SoftSub

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay HardSub | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub
 • کیفیت :480p BluRay HardSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p HDTV SoftSub | میانگین حجم: 700 مگابایت

 • کیفیت :1080p HDTV SoftSub
 • کیفیت :1080p HDTV SoftSub
 • کیفیت :1080p HDTV SoftSub
 • کیفیت :1080p HDTV SoftSub
 • کیفیت :1080p HDTV SoftSub
 • کیفیت :480p HDTV HardSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p HDTV HardSub | میانگین حجم: 450 مگابایت

 • کیفیت :720p HDTV HardSub
 • کیفیت :720p HDTV HardSub
 • کیفیت :720p HDTV HardSub
 • کیفیت :720p HDTV HardSub
 • کیفیت :720p HDTV HardSub
 • کیفیت :720p HDTV HardSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p x265 HDTV SoftSub | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub
 • کیفیت :720p x265 HDTV SoftSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p HDTV HardSub | میانگین حجم: 200 مگابایت

 • کیفیت :480p HDTV HardSub
 • کیفیت :480p HDTV HardSub
 • کیفیت :480p HDTV HardSub
 • کیفیت :480p HDTV HardSub
 • کیفیت :480p HDTV HardSub
 • کیفیت :480p HDTV HardSub

برای باخبر شدن از آخرین اخبار سایت و آدرس جدید ، به کانال تلگرام دیجی موویز بپیوندید.
برای عضویت در کانال اینجا را کلیک کنید

درباره سریال , دانلود سریال Peaky Blinders

دانلود سریال Peaky Blinders با زیرنویس فارسی چسبیده
نقابداران (Peaky Blinders) یک سریال به سبک جنایی و درام تهیه و تولید استیون نایت که اولین قسمت از فصل نخست آن 30 سپتامبر 2014 در کشور انگلستان و از شبکه BBC منتشر شده است . همچنین ستارگانی همچون کلین مورفی ، پل اندرسون ، هلن مک کوری و تام هاردی در این سریال به ایفای نقش میپردازند. این سریال در بیرمنگام، دادلی، لیدز، لیورپول، بردفورد و بندر سان لایت فیلمبرداری شده است. موسیقی متن سریال «پیکی بلایندرز» Rad Right Hand نام دارد که توسط نیک کیو نوشته شده و در فیلم هایی همچون «احمق و احمق تر» و سه گانه «جیغ» نیز استفاده شده است. نایت به کمک تیم قوی خود در زمینه تصویربرداری و طراحی صحنه، آن‌قدر در کارش موفق بوده است که شوخی‌های بسیاری را درباره سبک زندگی خانواده شلبی در شبکه‌های اجتماعی دیده‌ایم و از نحوه سیگار کشیدن تامی شلبی تا لباس پوشیدن و تراشیدن سر اعضای خانواده شلبی، همه به امضایی برای سریال «پیکی بلایندرز» تبدیل شده‌اند (تا آن‌جا که بارها عکس‌هایی از شوخی‌های مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی دیده‌ایم که تو را به خدا یک جایزه‌ امی به کیلیان مورفی بدهید قبل از آنکه به خاطر سیگار کشیدن بیش از حد سرطان بگیرد). تبحر و تجربه بالای نایت فقط به نوشتنش در زمینه جزییات زندگی روزمره شلبی ها ختم نمیشود. تاریخ انگلستان بعد از جنگ جهانی اول، دراماتیزم قوی با محوریت خانواده و اخلاقیات، سبک زندگی کولی‌ها و آثار جنایی بسیارش، همگی گویا دست‌گرمی‌هایی بوده‌اند برای آفرینش «پیکی بلایندرز»، که نه‌تنها مخاطبان بی‌شماری هرساله تشنه روایت گری‌های ابتدای قرن ۲۰ ام او در بیرمنگام هستند، بلکه سالانه بسیاری از جوایز را در جشنواره‌های محلی و جهانی از آن خود می‌کند.

داستان , دانلود سریال نقابداران

درباره یک گروه خرابکار در بیرمنگام انگلستان است و در حال و هوای سال های پس از جنگ جهانی اول می گذرد.
هم اکنون میتوانید این سریال زیبا را با کیفیت عالی 1080p BluRay و زیرنویس فارسی چسبیده از وب سایت دیجی موویز دانلود نمایید.

نظرات کاربران

Subscribe
Notify of
284 Comments
جدیدترین
قدیمی ترین پر امتیاز ترین
Inline Feedbacks
View all comments

بهترين سريال بود . دمتون گرم. پيشنهاد ميکنم اگ تا اينجا اومدي حتمن دانلودش کن و ببينش

سلام میشه پخش انلاین به سریال ها هم اضافه کنید

سلام. متشکر از خدمات خوبتون. دوبله فصل ۵ چرا نیست؟ کی میاد؟

برای من که زیرنویسی نیومد مجبور شدم زیرنویس دانلود کنم چرااااا؟؟؟؟

از سریال هایی که دیدم این رتبه ۳ رو میگیره:

۱-Breaking Bad

2-Game Of Thrones(به خاطر پایان افتضاحش!!)

۳-Peaky Blinders

4-Money Heist

5-Better Call Saul

6-Chernobyl

7-Band Of Brothers

البته همه این ها با هم اختلاف اندکی دارند!!!!!!

کی دوبله فصل ۵ میاد؟

خیلی وقته اومده ولی اینجا نذاشته همون قبلیا هم هستند..

خسته نباشید؛منتظر فصل جدیدم؛ سریال فوق العاده ای هستش

اقا حلالت باشه دمتون گرم عالی

دوبله اش ساانسور هست

خیر

چرا خطا میزنه؟؟؟؟؟؟؟؟

فیلتر شکن رو خاموش کنید