18970 بازدید
 • 2015
 • The Man in the High Castle

 • 60 دقیقه
 • 8.1 58,725 رای
 • نویسنده : frank spotnitz
4.3(44 رای)
n/n
امتیاز در IMDB

خلاصه داستان

با پیروزی نازی‌ها و متحدانشان در جنگ جهانی دوم، در اولین اقدام بعد از تصرف آمریکا این کشور را به سه بخش مختلف تقسیم میکنند. دولتی از سوی ژاپن ایالتهای نزدیک به اقیانوس آرام که ایالات غربی رشته کوه های راکی را در بر میگیرد در کنترل خود دارند و از سویی دیگر دولتی دست نشانده از سوی نازی ها کنترل امور ایالات شرقی رشته کوه های راکی را در اختیار دارند و منطقه ای در نزدیکی این رشته کوه را به عنوان منطقه بیطرف و مرزی بین این دو حکومت در نطر گرفته اند …
پخش آنلاین تریلر

فصل: 1 تعداد قسمت: 10 کیفیت: 720p WebRip زبان: دوبله فارسی میانگین حجم: 450 مگابایت

 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip

فصل: 1 تعداد قسمت: 10 کیفیت: 720p x265 WebRip زبان: دوبله فارسی میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip

فصل: 1 تعداد قسمت: 10 کیفیت: 480p WebRip زبان: دوبله فارسی میانگین حجم: 225 مگابایت

 • کیفیت :480p WeBRip
 • کیفیت :480p WeBRip
 • کیفیت :480p WeBRip
 • کیفیت :480p WeBRip
 • کیفیت :480p WeBRip
 • کیفیت :480p WeBRip
 • کیفیت :480p WeBRip
 • کیفیت :480p WeBRip
 • کیفیت :480p WeBRip
 • کیفیت :480p WeBRip

فصل: 2 تعداد قسمت: 10 کیفیت: 1080p WebRip زبان: دوبله فارسی میانگین حجم: 800 مگابایت

 • کیفیت :1080p WebRip
 • کیفیت :1080p WebRip
 • کیفیت :1080p WebRip
 • کیفیت :1080p WebRip
 • کیفیت :1080p WebRip
 • کیفیت :1080p WebRip
 • کیفیت :1080p WebRip
 • کیفیت :1080p WebRip
 • کیفیت :1080p WebRip
 • کیفیت :1080p WebRip

فصل: 2 تعداد قسمت: 10 کیفیت: 720p WebRip زبان: دوبله فارسی میانگین حجم: 450 مگابایت

 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip
 • کیفیت :720p WebRip

فصل: 2 تعداد قسمت: 10 کیفیت: 720p x265 WebRip زبان: دوبله فارسی میانگین حجم: 290 مگابایت

 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip
 • کیفیت :720p x265 WebRip

فصل: 2 تعداد قسمت: 10 کیفیت: 480p WebRip زبان: دوبله فارسی میانگین حجم: 260 مگابایت

 • کیفیت :480p WebRip
 • کیفیت :480p WebRip
 • کیفیت :480p WebRip
 • کیفیت :480p WebRip
 • کیفیت :480p WebRip
 • کیفیت :480p WebRip
 • کیفیت :480p WebRip
 • کیفیت :480p WebRip
 • کیفیت :480p WebRip
 • کیفیت :480p WebRip

فصل: 3 تعداد قسمت: 10 کیفیت: 1080p Web-DL SoftSub میانگین حجم: 800 مگابایت

 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub

فصل: 3 تعداد قسمت: 10 کیفیت: 720p Web-DL SoftSub میانگین حجم: 450 مگابایت

 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub

فصل: 3 تعداد قسمت: 10 کیفیت: 720p x265 Web-DL SoftSub میانگین حجم: 200 مگابایت

 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub

فصل: 3 تعداد قسمت: 10 کیفیت: 480p Web-DL SoftSub میانگین حجم: 140 مگابایت

 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub

فصل: 4 تعداد قسمت: پایانی کیفیت: 1080p Web-DL SoftSub میانگین حجم: 800 مگابایت

 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p Web-DL SoftSub

فصل: 4 تعداد قسمت: پایانی کیفیت: 720p Web-DL SoftSub میانگین حجم: 450 مگابایت

 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p Web-DL SoftSub

فصل: 4 تعداد قسمت: پایانی کیفیت: 720p x265 Web-DL SoftSub میانگین حجم: 200 مگابایت

 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265 Web-DL SoftSub

فصل: 4 تعداد قسمت: پایانی کیفیت: 480p Web-DL SoftSub میانگین حجم: 140 مگابایت

 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :480p Web-DL SoftSub

برای باخبر شدن از آخرین اخبار سایت و آدرس جدید ، به کانال تلگرام دیجی موویز بپیوندید.
برای عضویت در کانال اینجا را کلیک کنید

درباره سریال ، دانلود سریال The Man in the High Castle

دانلود سریال The Man in the High Castle با زیرنویس فارسی چسبیده

ساکن برج بلند (The Man in the High Castle) یک سریال تلویزیونی در ژانر علمی تخیلی ، هیجانی درمورد تاریخ جایگزین در آمریکاست که یک جهان موازی را نشان می دهد که در آن نازی ها در جنگ جهانی دوم پیروز می شوند. این سریال توسط فرانک اسپوتینیتز ساخته شده است و توسط استودیو آمازون ، اسکات فری، هدلاین پیکچرز، الکتریک شفرد پروداکشنز و بیگ لایت پروداکشن تولید می شود. این سریال براساس رمانی به همین نام نوشته فیلیپ كی دیك در سال 1962 اقتباس شده است. فصل اول در ژانویه 2015 توسط آمازون در ده قسمت سفارش داد شد و در ماه نوامبر توسط استریم آمازون منتشر شد. دومین فصل در ده قسمت در دسامبر سال 2016 و فصل سوم در 5 اکتبر 2018 منتشر شد. فصل 4 چهارم و پایانی سریال در 15 نوامبر 2019 منتشر شد.

داستان

در جهانی موازی ، با پیروزی آلمان نازی و امپراتوری ژاپن و متحدانشان در جنگ جهانی دوم در اولین اقدام بعد از تصرف آمریکا ، ایالات متحده را به دو قسمت رایش بزرگ نازی در شرق ، با شهر نیویورک به عنوان پایتخت منطقه ای خود و کشورهای اقیانوس آرام برای ژاپن در غرب و سانفرانسیسکو به عنوان پایتخت تقسیم کرده اند. این سرزمین ها با یک منطقه بی طرف که کوه های راکی ​​را در بر می گیرد از هم جدا شده اند.
 
هم اکنون میتوانید این سریال زیبا را با کیفیت عالی 1080p WEB-DL و زیرنویس فارسی چسبیده از وب سایت دیجی موویز دانلود نمایید

نظرات کاربران

39 Comments
جدیدترین
قدیمی ترین پر امتیاز ترین
Inline Feedbacks
View all comments

سلام من این سریال رو امروز دانلود کردم و می خوام با زیر نویس تماشا کنم . صوت قسمت اول رو به زبان اصلی تغییر دادم ولی زیرنویس نمایش داده نشد از
KM player 64 استفاده می کنم و هر دو گزینه Enable , Defult style در subtittle تیک خورده ولی باز زیرنویس نمایش داده نمی شود . لطفاٌ راهنمایی فرمایید از کجا باید تنظیمات را انجام دهم

سلام خسته نباشید اگه میشه فیلم baby sitter و سریال famous in love را نیز در سایت خوبتون قرار دهید.
باتشکر

دمتون گرم ، بهترین سایت بازیرنویس چسبیده است..
درضمن فصل چهار قسمت دوم و سوم دان نمیشه!

ممنون از شما ، چک شد مشکلی ندارن

ببخشيد تو اپ tvtime زده فصل ٤ تا اخر اومده مردمم كامنت دادن حتي زير اپيزوداش ميخواستم ببينم جريانش چيه؟🤔🤔🤔

سلام لطفا ادامه قسمت های فصل ۴ رو قرار بدید

سلام فصل چهار تمام قسمتاش اومده چرا نمی زارین تو سایت….اگه باورم نمی کنید ی سر ب سایت بزنید تا باور کنید

قسمت ۵ و ۶ فصل ۳ مشکل داره دانلود نمیشه

فصل اول نسخه زیرنویس فارسی کو؟ بذارید لطفا .دوبله جذابیت فیلم رو می گیره

چرا کسی در مورد خود سریال نظر نمیده؟
الان نمیدونم این سریال رو دان کنم یا نه
داستان مشخصه این که باید چه دنیایی رو ببینیم رو هم میشه تا حدودی حدس زد
اما بازی و کارگردانی و جلوهای ویژه چی؟
لطفا یکی که دیده نظر بده

من دوست نداشتم خیلی سرگرم کننده و غافلگیر کننده نیست همش هم استرسه

جلوه های ویژه خوبی داره که با تکنولوژی VFX کار شده. طراحی لباسها و صحنه ها هم تا حد زیادی خوبه. سه چهار تا بازیگر اصلی هم خیلی معروف نیستن اما از عهده نقششون بر اومدن . اما بعضی اپیزود ها کش دار و اضافی میتونه باشه سریالم یکمی طول دادن دقیقا مثل walking dead . یکی دوتا بازیگر رو مخم داره که تو فصل سه بیشتر نقش دارن اما در مجموع من دنبال کردم ولی جذابیت GOT و peaky blinders رو نداره طبیعتا. در حد نمره ۷/۵ یا ۸ از ۱۰٫

فصل ۱و۲ فوقالعاده و جذاب با داستانی خطی و واقعی بود.از اواسط فصل ۳دنیای موازی و تخیلات به داستان اضافه شد و کمی کند و خسته کننده پیش رفت اما اواخر فصل۳کمی بهتر شد.من در انتخاب سریالها وسواس زیادی دارم ولی در کل از این سریالخوشم اومده تا ببینم در فصل۴چه اتفاقی میافته.

من پیشنهاد میکنم ببینید، ارزشش و داره. و مطمئنم حدس زدنش خیلی دشواره براتون، همونجوری که من غافلگیر شدم. شخصیت های قابل پیش بینی نداره و همینش به نظرم خیلی جذابه…

سلام
فصل ۴ کی میزارین با زیر نویس ؟