خلاصه :
داستان دو پیرمرد است که در شبی تاریک، تصمیمی مفرح می‌گیرند.
Temporary License