خلاصه :
"کورینا" دختری است که شغل خدمات عروسی را دارد و همراه عروس است تا اینکه نوبت خودش بشود و عشق را پیدا کند و ...
دانلود فیلم Always a Bridesmaid 2019